DRZWI OTWARTE W PWSZ LESZNO

Drzwi Otwarte on-line, organizowane w dniach 21-27 lutego br. na stronie www.pwsz.edu.pl.