KONKURS PLASTYCZNY DLA VII I VIII KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZST-CKZiU zaprasza uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Powrót do natury”. Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu ubioru na sylwetce zgodnie z ogłoszonym tematem. Prace w formacie A4, wykonane dowolną techniką, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu ZST-CKZiU do 28 marca 2022 r.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Drzwi Otwartych, które odbędą się 2 kwietnia 2022 r. Na laureatów I, II i III miejsca czekają nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe zasady konkursu określa załączony poniżej regulamin.

Regulamin_konkurs plastyczny