Konkurs zjawiska i procesy w obiektywie

Konkurs „Procesy i zjawiska przyrodnicze w obiektywie” trwać będzie od 10 listopada do 30 listopada  2022r.  w szkole ZSTCKZiU i jest skierowany dla uczniów klas 1,2, 3 oraz dla chętnych osób z klas 4. 

Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia, które będzie przedstawiało procesy lub zjawiska jakie zachodzą w przyrodzie oraz jego opis w języku angielskim bądź w języku niemieckim.

Podpisane prace proszę oddawać do pani Aliny Juźwiak i Małgorzaty Tarnawskiej.

ZAPRASZAMY!!!!

Regulamin