„TURBOLANDESKUNDE – ӦSTERREICH”

W piątek odbyła się VIII EDYCJA 2022/2023 „TURBOLANDESKUNDE – ӦSTERREICH“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.

Celami konkursu są:

● rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,

● propagowanie wychowania proeuropejskiego,

● rozbudzanie otwartości na inne kultury,

● rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,

● doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie

 W I etapie konkursu wzięło udział 9 uczniów z klas 2-4

Do etapu regionalnego  przeszedł zespół w składzie:

 Daria Pieczyńska kl.4EO, Michał Zygmanowski  kl. 4TI i Eryk Wróblewski kl.4TM.

Zwycięzcom gratulujemy  i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!