KONKURS „ONE OUT OF TEN” ROZSTRZYGNIĘTY!

W czwartek, 13 kwietnia w naszej szkole odbył się finał konkursu językowego sprawdzający wiedzę uczniów na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Reprezentanci klas w etapie ustnym
i pisemnym musieli wykazać się rozległą wiedzą dotyczącą m. in. historii, geografii, polityki, sztuki, kultury i sportu USA. W finale konkursu najlepiej poradzili sobie reprezentanci klas 1TM, 4E oraz 4TM1, którzy zajęli kolejno 1, 2 i 3 miejsce. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz Wydawnictwo Macmillan. Dziękujemy!