Nasi stypendyści.

Z satysfakcją informujemy o przyznanych stypendiach za rok szkolny 2022/2023

Jagoda Skoracka – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Piotr Kraczewski – Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia sportowe